Метою курсу є сприяння удосконаленню професійних компетентностей учителів анлійської мови, які викладатимуть у 5-6 класах закладів базової середньої освіти в умовах реформування галузі освіти відповідно до положень Концепції «Нова українська школа». Програма складається з 6 тренінгів, розроблених на основі курсу Британської Ради і розглядає актуальні питання впровадження нових підходів до викладання в умовах нової української школи.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Актуальність освітньої програми підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО з метою підготовки до реалізації Державного стандарту базової середньої освіти  зумовлена швидкими темпами оновлення знань в сучасному інформаційному суспільстві, викликами децентралізації, диверсифікації та демонополізації післядипломної педагогічної освіти, необхідністю розроблення та реалізації нових технологій саморозвитку та самовдосконалення педагогічних потреб педагогічних працівників з урахуванням їхніх особистісно-професійних запитів та потреб, професійного досвіду; умов здійснення професійної діяльності; глобальних та локальних освітніх можливостей в усіх секторах освіти — формальному, неформальному та інформальному.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

У модулі розглянуті особливості формування та функціонування педагогічного колективу. Розкриті причини виникнення конфліктів і показані їх три типові групи. Описані характеристики педколективу та запропоновані варіанти (стилі) вирішення конфліктних ситуацій, що виникають в процесі педагогічної діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Неперервна освіта є провідним чинником професійного розвитку кожної особистості. Важливою складовою професійного розвитку є супервізійний супровід педагогічної діяльності.  Досвід у проведенні та проходженні супервізії є важливою складовою професійного зростання як педагога-початківця. Основна мета модулю – формування досвіду  супервізійного запиту та моделювання супервізійної сесії із застосуванням технік зворотного зв’язку. 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS