Модуль орієнтовано на підвищення комунікативних навичок та вмінь у міжособистісному спілкуванні. Програма модуля знайомить слухачів з особливостями ефективного спілкування, з прийомами, які дозволяють уникати конфліктів. Навчальний модуль допоможе формуванню комунікативної культури всіх учасників тренінгу.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Розкрито основні вікові кризи життя дитини в шкільні роки. Пропонується розглянути психологічні підходи щодо особливостей спілкування з учнями в періоди кризи.  Приділено увагу вмінням знайти спільну мову з дитиною, яка переживає кризові періоди. Пропонуються практичні прийоми спілкування, що сприяють повноцінному гармонійному розвитку, ефективному навчанню, вихованню, подальшому формуванню особистості. Модуль зацікавить педагогів закладів освіти.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Курс «Від конфлікту до діалогу: «мова Жирафу» у спілкуванні (Ефективні комунікації в кризовій та стресовій ситуаціях)» про стратегії, які можна застосовувати під час спілкування з іншими, а також для свої підтримки. Курс має на меті надати інформацію про причини конфліктів, що виникають у суспільстві, їхні наслідки та способи розв’язання, що  базуються на  відновному підході.

Після проходження курсу, слухачі отримують практичний інструмент для застосування на практиці інструментів ненасильницького спілкування (ННС).

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Представлено стислий та доступний виклад основних теоретико-методичних питань щодо    вербальної педагогічної комунікації як ефективного засобу  професійній діяльності вчителя, зокрема таких її складових як артикуляційна гімнастика, постановка дихання, вироблення дикції та розвиток навичок словесної імпровізації. Педагоги удосконалять практичні уміння у володінні прийомами сценічного мовлення та педагогічного артистизму як ефективні чинники формування мовної особистості вчителя та його сталого професійного зростання.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Модуль спрямований на розвиток мовного іміджу педагога. Обґрунтовано основні інструменти створення іміджу педагога. Схарактеризовано ціннісні функції іміджу та визначено послідовні кроки розвитку іміджу вчителя. Виокремлено стратегії формування іміджу (позиціонування, маніпулювання, емоціоналізація, візуалізація, дистанціювання тощо). Охарактеризовано типові лексичні помилки та шляхи усунення їх. У додатках вміщено дидактичний матеріал, який можна використати в освітньому процесі (подано різнорівневі завдання та вправи, відеоматеріали, презентації, інтерактивні картки щодо удосконалення мовленнєвої культури тощо).

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Ознайомлення із системою роботи з культури мовлення сучасного керівника навчального закладу, висвітлення типових лексичних і граматичних (морфологічних, синтаксичних), стилістичних помилок  та шляхів їх усунення. Акцентування уваги на практичних завданнях, вправах, словнику лексичних труднощів щодо вимови і написання слів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Відновний підхід до вирішення конфліктних ситуацій передбачає відновлення порушених конфліктом соціально-психологічного стану, зв’язків та відносин у житті його учасників, виправлення спричиненої конфліктом шкоди.  

Вивчаючи матеріали модуля учасники ознайомляться з особливостями впровадження відновних технік у навчальних закладах як для індивідуальної, так і для групової роботи, з техніками відновлювальної комунікації.  Отримають знання про методи і форми профілактики конфліктів в навчальному закладі,  про застосування медіації, знатимуть процедуру ведення відновної практики Коло. 

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS