Дистанційний модуль пропонує проаналізувати якості, специфічні характеристики, що необхідні людині у VUCA-суспільстві, та яких перетворень має зазнати освітня система, аби сприяти розвитку означених якостей. Курс надає можливість обміну враженнями про навколишній світ, та підштовхує до знаходження відповідей на  дискусійні проблемні питання: Що ж робити у випадку, якщо здається, що «світ з'їхав з глузду»? Які відчуття викликає у нас цей мінливий, непрогнозований та все складніший для розуміння світ? Чи вистачить у людей життєвого досвіду та освіти для подолання викликів сучасності? Що робити для того, аби почуватись комфортно та ефективно в реаліях сьогодення?

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

10 годинний модуль "Освітні тренди та використання цифрових технологій навчання" організовано  в рамках реалізації результатів міжнародного проекту MoPED: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) програми ЄС Еразмус + КА2. В модулі Ви дізнаєтесь про освітні тренди і роль цифрових технологій, підходи до запровадження STEAM освіти, набудете навичок використання формувального оцінювання за допомогою цифрових інструментів

 

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Модуль спрямований на визначення актуальних вимог до педагога в умовах реформування освіти, активізацію внутрішніх та пошук зовнішніх ресурсів педагога, сприяння до самовдосконалення, саморозвитку.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Teaching teens Online : First Things First
The coronavirus has caused widespread school closures for an unknown duration.
Teachers are scrambling to find ways to support students through distance and online
learning. If you’re feeling overwhelmed by this daunting task, you’re certainly not alone.
With the help of this module you will be able to:

  • apply the strategies to keep learners engaged studying online;
  • compare lesson plans for online and off-line lessons;
  • analyse activities and adapt them to distance learning;
  • give digital feedback on learners’ writing.

Викладач курсу: Дроботенко Світлана Василівна

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

The module deals with different ways of presenting new lexis to teenagers and young adolescents as well as practising it while teaching English online or face-to-face.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS