Пропонуються підходи щодо того, як активізувати інститут наставництва у навчальному закладі; як зробити його ефективним; подаються поради, як побудувати  взаємини із підопічним, як скласти план наставництва, як здійснювати супровід і підтримку педагогів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Сучасний педагог для ефективного представлення власного змісту має досконало володіти як внутрішньою так і зовнішньою педагогічною технікою. Удосконалення цих технік напряму пов’язане з формуванням та розвитком навичок педагогічного артистизму. Розвиток практичних умінь володіння прийомами педагогічної техніки і педагогічного артистизму як ефективних чинників формування професійної компетентності вчителя та його педагогічної майстерності засобами театральної педагогіки.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Проектування діяльності, проектування самореалізації, життєве проектування - ефективні засоби розвитку й саморозвитку. Інтеграція методу проекту та ІКТ, поняття стартапу. Алгоритми колективного проектування діяльності та проектування професійного саморозвитку.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Мережеві ресурси. Ресурси для збереження інформації. Навчання он-лайн. Комунікація в Інтернет. Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Чим корисні інформаційно-комунікативні технології у розбудові простору саморозвитку. Означені питання є ключовими  для цьго курсу.

 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Цей модуль розраховано на 20 годин. Інформація про кількість годин обов'язково буде зазначена у сертифікаті.

Щодня ми спілкуємося з освітянами і тому знаємо, які питання професійної діяльності потребують докладних роз’яснень. Саме такі питання будуть предметом вивчення модуля. Під час опанування модуля отримаємо відповіді на запитання: якими нормативно-правовими документами визначено нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників; як організувати процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників; як сприяти професійному розвитку педагогічних працівників.

Незважаючи на загальну теоретичність проблеми, модуль спрямований на практику. Саме тому його подано у вигляді запитань і відповідей. Текстовий матеріал викладений стисло. Текст містить посилання на нормативні документи. Тести дають можливість перевірити свої знання.

Запрошуємо на наш модуль!

Будьмо партнерами у навчанні!

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Навчальний модуль «Професійно-особистісне зростання педагогів» спрямований на актуалізацію  професійного потенціалу педагогів, актуалізацію внутрішніх ресурсів професійного зростання, що є надзвичайно важливим саме зараз, коли питання професійної самореалізації є для педагогів надто актуальним.  Даний модуль розрахований на 20 годин.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS