Емоційний інтелект: поняття та методи розвитку. Емоційна компетентність як життєва та професійна цінність. Роль емоційного інтелекту у профілактиці синдрому емоційного вигорання.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток здатності до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії, обізнаність щодо питання емоційного інтелекту; удосконалення вміння керувати власними емоціями під час спілкування з іншими учасниками освітнього процесу.

Розвиток емоційного інтелекту педагогів. Оптимізація міжособистісної взаємодії та комунікації на всіх рівнях. Підвищення саморозуміння. Досягнення стану внутрішньої цілісності та збереження емоційного здоров’я. Удосконалення емоційної компетентності педагогів.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток здатності до самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії, обізнаність щодо питання емоційного інтелекту; удосконалення вміння керувати власними емоціями в професійній діяльності чи/або під час спілкування з іншими учасниками освітнього процесу.

Як розірвати замкнене «коло дорослості»? Як додати у власне життя кольорів натхнення, творчості, захоплення та радості? Ведучі вебінару поділяться з учасниками власним досвідом «щасливого професійного життя», який вони надбали завдяки практикам арт-терапії. Беріть з собою до ноутбуку кольорові олівці, фарби, воскову або масляну крейду, білий папір, серветки. Й головне – дозвольте собі дитяче очікування дива. Ми спробуємо те диво зробити наочним та піднесеним. Хтозна, можливо це буде перший крок до вашої щасливої професійної діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Здатність: визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя; взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки; здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби.

Пропонуємо до вашої уваги модуль, який допоможе вам більше пізнати  загадковий світ емоцій. Ви дізнаєтесь про роль емоцій в нашому житті, зможете краще розуміти свої емоційні стани, познайомитесь з механізмом емоційної саморегуляції (в модулі розглянуто схему емоційної саморегуляції на прикладі моделі запозиченої з китайської медичної філософії «У-Сін»). В цьому модулі ви знайдете цікаві та пізнавальні відео.  Зможете дізнатися більше про вплив емоцій на наш фізичний стан та самопочуття.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток ціннісних орієнтирів, ключових та професійних компетентностей; взаємодія з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки; робота в команді; прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків; здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами; конструктивна та безпечна взаємодія з учасниками освітнього процесу; збереження особистого фізичного та психічного здоров’я під час професійної діяльності.

Що таке емоції. Емоційні стани. Характеристика базових емоцій. Зовнішні вияви емоції. Емоційний інтелект. Керування емоціями й поведінкою у професійній діяльності. Особливості емоційного реагування в ситуаціях міжособистісної взаємодії фахівців професій "людина-людина". Способи емоційної саморегуляції.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток психологічної компетентності педагогів щодо вміння керувати емоційними станами і поведінкою у професійної діяльності.

Психолого-педагогічнахарактеристика емоційної сфери дітей дошкільного віку. Емоційні порушення дітей дошкільного віку. Розвиток емоційної сфери дошкільника. Рекомендації   батькам, педагогам по розвитку емоційної сфери дошкільників.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток емоційно-етичної компетентності щодо розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку.