Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини девіації, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально–психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Ознайомлення слухачів із поняттям «девіантна поведінка дитини дошкільного та молодшого шкільного віку», причини девіації. Розглядаються прояви відхилень у поведінці дітей; визначаються соціально-психологічні засади девіантної поведінки молодших школярів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

У даному модулі Ви дізнаєтесь як успішно провести зустріч
із батьками, опрацюєте три діагостичні методики, які допоможуть Вам з’ясувати, як
дитина відчуває себе в родині, визначите рівень тривожності дитини
та її взаємини з найближчим оточенням. Також у модулі надаються практичні вправи, які Ви зможете застосувати під час зустічей з батьками для покращення їхнього взаємопорозуміння з дітьми.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Поняття усвідомленої, автоматичної, асертивної поведінки. Асертивна (усвідомлена) поведінка вчителя та хибні комунікативні прояви - розгляд можливих варіантів. Наслідки обрання вчителем тієї чи іншої поведінки. Можливі види поведінки в складних та конфліктних ситуаціях взаємодії. Аналіз усталених поведінкових стратегій. Самодіагностика власного способу поведінки в конфліктних ситуаціях. Шляхи кореції деструктивної поведінки.
 
Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Поняття маніпулятивної поведінки. Типажі маніпуляторів.Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.
Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Курс присвячений розгляду альтернативних форм взаємодії вчителя з батьками.

Традиційні батьківські збори  не є найбільш ефективним засобам залучення батьків до партнерської взаємодії. Приклади інноваційних форм взаємодії з батьками та рекомендації щодо організації партнерських стосунків є змістом запропонованого курсу.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Висвітлення організації та впровадження у навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої моделі навчання, реалізації особистісного підходу, врахування суб’єктного досвіду та особистісних уподобань і здібностей дитини.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Засоби театральної педагогіки, які впливають на формування та вдосконалення педагогічної майстерності учителя.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

У концепції Нової української школи вперше офіційно зазначено  поняття «педагогіка партнерства» і вказано, що «нова школа працюватиме на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат». Частиною формули НУШ є педагогіка партнерства, а саме трикутник учень-учитель-батьки. Передбачається, що родина має бути залучена до навчання дитини, співпрацювати з учителем.

Ми розглянемо, що таке педагогіка партнерства та поговоримо про: основи теорії та практики, принципи та умови, роботу з колективом учителів, учнями і батьками та як досягти співпраці у школі.

Запрошую Вас на  модуль!

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS