Ознайомлення з поняттям “девіантна поведінка” дитини підліткового віку, причини девіації, прояви відхилень у поведінці неповнолітніх. Визначення соціально–психологічних причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості. Ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток здатності до здійснення профілактично-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; удосконалення уміння формувати в дітей культури здорового та безпечного життя.

Ознайомлення слухачів із поняттям «девіантна поведінка дитини дошкільного та молодшого шкільного віку», причини девіації. Розглядаються прояви відхилень у поведінці дітей; визначаються соціально-психологічні засади девіантної поведінки молодших школярів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток здатності до здійснення профілактично-просвітницької роботи з дітьми щодо безпеки життєдіяльності; удосконалення уміння формування в дітей культури здорового та безпечного життя, позитивної самооцінки.

У даному модулі Ви дізнаєтесь як успішно провести зустріч
із батьками, опрацюєте три діагостичні методики, які допоможуть Вам з’ясувати, як
дитина відчуває себе в родині, визначите рівень тривожності дитини
та її взаємини з найближчим оточенням. Також у модулі надаються практичні вправи, які Ви зможете застосувати під час зустічей з батьками для покращення їхнього взаємопорозуміння з дітьми.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток здатності залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства; здійснення профілактично-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; удосконалення уміння використання стратегій роботи, що сприяють розвитку позитивної самооцінки дітей.

Альтернативні форми взаємодії вчителя з батьками. Традиційні батьківські збори  не є найбільш ефективним засобам залучення батьків до партнерської взаємодії. Приклади інноваційних форм взаємодії з батьками та рекомендації щодо організації партнерських стосунків.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Обізнаність щодо альтернативних форм взаємодії вчителя з батьками; розуміння інноваційних форм взаємодії з батьками; вміння організувати партнерські стосунки.

Висвітлення організації та впровадження у навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої моделі навчання, реалізації особистісного підходу, врахування суб’єктного досвіду та особистісних уподобань і здібностей дитини.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Організація ефективної особистісно зорієнтованої взаємодії з учнями в освітньому процесі; планування та здійснення різних етапів особистісно зорієнтованого навчання на уроках

Засоби театральної педагогіки, які впливають на формування та вдосконалення педагогічної майстерності учителя.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвиток умінь навчатися протягом життя; використання ресурсів професійного удосконалення; розвиток основ педагогічної майстерності вчителя; володіння прийомами педагогічного артистизму.

Педагогіка партнерства: основи теорії та практики. Тьютор: основні завдання, вимоги та принципи роботи в школі. Комунікація з батьками  на основі педагогіки співробітництва. Конструктивна комунікація та співпраця педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти.  Педагогіка співробітництва.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS
Програмні результати навчання:

Розвивати розуміння основ педагогічного партнерства; вміння налагоджувати комунікацію з учасниками освітнього процесу.