Робота з документами як об’єктами праці у сфері управління. Удосконалення процесу та регламентування порядку роботи з документами від моменту їх створення до надходження / відправлення до адресата або передачі їх в архів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Основні вимоги до планування роботи ДНЗ (відповідно до його типу), завдань та принципів стратегічного і тактичного планування з метою інноваційного розвитку закладу; орієнтовний річний план роботи ДНЗ за напрями: загального розвитку, фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Існування людства нерозривно пов’язане з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень. Від того, хто і як організує свою та чужу діяльність в системі управлінських рішень, залежить зміст та якість життя співробітників в організаціях, дотримання писаних та неписаних законів, майбутнє всіх і кожного. Роль управлінських рішень збільшилася в умовах переходу до інформаційного суспільства, що значно розширює можливості людини, з однієї сторони, у досягненні своїх цілей, а з іншої – виникає потреба в обґрунтуванні, оптимізації та практичній ефективності прийнятого рішення.Прийняття рішення не може стати саме по собі дієвим і результативним. Для його ефективності необхідний досвід особистої участі керівника закладу освіти у розв’язанні життєво важливих для освітянина проблем, досвід співробітництва з різними організаціями та знання організаційно-технологічних компонентів керованих перемінних.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Первинним, початковим документом у системі вироблення стратегії школи й постановці завдань розвитку школи є Концепція. У ній ми повинні визначитися, що ми будемо робити, як ми будемо робити і в які терміни плануємо досягти результатів. На підставі концепції розробляються стратегічні документи та ухвалюються стратегічні рішення.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

«Сьогодні, коли світова спільнота увійшла в епоху глобалізації та динамічних економічних, політичних, соціальних змін, постає вкрай важлива необхідність у незаангажованій, ерудованій, інтелектуальній, культурній і моральній молоді та зрілих людях, які готові не лише по-новому мислити, але, що є значно важливішим, діяти у складних умовах постійних криз, інертності та зневіри значної частини суспільства. З кожним роком все частіше відчувається потреба у людях, які можуть бути лідерами не лише особистого життя, а й провідниками ідеї, розуміння того, що світ змінюється лише тоді, коли ми маємо достатньо сміливості, розуму та енергії для змін», - ці слова О. Нестулі наведені на початку навчального посібника «Основи лідерства». 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Ціннісні орієнтації  - складова кожної особистості. Важливою складовою педагогічної  діяльності  є є формування ціннісних орієнтирів у учнів та вихованців.  Спільні цінності є основою побудови колективу та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників. Основна мета модулю – формування досвіду  виявлення  спільних цінностей та узгодження дій на їхній основі.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS