Предметом вивчення модуля будуть актуальні питання атестації педагогічних працівників, права та обов’язки сторін атестаційного процесу. Під час опанування модуля Ви отримаєте відповіді на запитання:

  • якими нормативно-правовими документами визначено  підходи до атестації педагогічних працівників;
  • як організувати у закладі  процес атестації педагогічних працівників;
  • чергова та позачергова атестація;
  • подання апеляції педагогом на рішення атестаційної комісії; інші важливі питання.

Педагогічним працівникам важливо знати, які права та обов’язки та можливості  вони мають відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників, як має бути організований процес проведення атестації у закладі освіти і чому важливо дотримуватись чинного законодавства у питаннях атестації.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Ознайомлення слухачів із сучасними підходами до оцінювання учнів початкової школи та досвідом упровадження методів і прийомів формувального оцінювання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА

Кравчук Лариса Володимирівна, старша викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, тренерка НУШ, супервізор НУШ, експертка з вивчення практичного досвіду учасників сертифікації.

Канали для консультацій 

Тел. +38(096)353-23-03

Е-mail: l.kravchuk@kubg.edu.ua

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Розкриття сутності соціального розвитку дітей дошкільного віку. Надання конкретних педагогічних рекомендацій щодо впровадження «Базового компонента дошкільної освіти» освітнього напряму «Дитина в соціумі".

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Цей модуль розраховано на 20 годин. Інформація про кількість годин буде обов'язково зазначена у сертифікаті.

Основне призначення діагностики рівня професійної компетентності педагогічних працівників полягає у наданні необхідної допомоги у професійному зростанні, сприяє активізації самооцінки їх власної діяльності. Застосування діагностики допоможе створити сприятливі умови для професійного зростання педагогічних працівників та ефективного вирішення завдань освітнього процесу.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Пропонуються універсальні вимоги до професійної компетентності керівників ЗДО як організаторів  інноваційної діяльності, розглядаються  управлінські технології, що сприяють розвитку інноваційного потенціалу персоналу.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS