Для вчителів фізики і астрономії

Графічний метод розв'язування фізичних задач з механіки, дидактичні можливості міжпредметних зв'язків (перш за все з математикою) у підвищенні ефективності навчального процесу з фізики.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Комп’ютерні симуляції — це максимально наближена до реальності імітація фізичних процесів. На прикладі комп'ютерних симуляцій порталу університету Колорадо (phet.colorado.edu) пропонуємо ознайомитись з методикою їх застосування під час вивчення фізики. Особливої актуальності вони набирають під час організації дистанційного навчання на карантині.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Ознайомлення вчителів із типологією задач за їх дидактичною метою, методикою розв'язання традиційно складних типів задач як традиційними, так і оригінальними методами.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS