Для вчителів географії та економіки

Оскільки в дистанційному та частково в змішаному навчанні відсутній безпосередній контакт між учителем та учнем, вкрай необхідно організовувати та подавати інформацію учням з урахуванням психологічних особливостей. Адже саме вони багато в чому і визначають ефективність навчання.

Існує велика кількість ресурсів для створення відповідного е-контенту для уроків географії. В цьому модулі ми розглянемо можливості програмного засобу Mozabook.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Модуль спрямований на формування учителем в учнів як ключових (основні змістові лінії), так і предметних (географічних) компетенцій на уроках географії згідно діючої програми для учнів 6–11 класів, а також на розвиток в учнів геопросторового мислення та придбання навичок критичного мислення. Даний модуль розрахований на 30 годин.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Карта, як засіб навчання географії, відіграє дві важливі ролі - вона формує образ території і є джерелом вивчення взаємозв’язків між її складовими.

У сучасному інформаційному суспільстві необхідна учителю інформація все частіше і частіше налається в цифровому (електронному) вигляді. Тобто географічна просторова інформація використовується в цифровій формі.

Карта перестає бути статичним символічним об'єктом. Сьогодні в Інтернеті можна побачити різноманітні цифрові карти, наприклад хмарності, торнадо, цунамі, вулканізму тощо. Інтернетом користуються всі учні, і тому їм вже нецікаво працювати з паперовими картами, та й застарівають вони зараз дуже швидко - за 1-2 роки.

Картографічні ресурси, використання яких можливе на уроках географії, відрізняються різноманіттям. Це –  цифрові інтерактивні карти та атласи, сервіси Google, інші інтерактивні сервіси тощо. В навчальному модулі розглянемо приклади використання електронних картографічних матеріалів.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Модуль спрямований на формування в учнів економічного світогляду, розвитку творчого мислення, а також на придбання навичок критичного мислення, аналізу та об’єктивної оцінки економічної ситуації, прийняття самостійних рішень при змішаній та дистанційній формі навчання. Даний модуль розрахований на 30 годин.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Мета модуля – розширити знання про чинники, що вплинули на формування чисельності населення України у ХХ ст., закономірності відтворення населення через вивчення процесів народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності, міграції. Звернути увагу вчителів на демографічні процеси, що відбуваються в Україні та світі, і пояснити їх вплив на економічний розвиток своєї країни та світу. Даний модуль розрахований на 30 годин.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS