Для вчителів природознавства, екології

У модулі йдеться про екологічну ситуацію в Україні і світі, виникнення і поширення ідей екологічного менеджменту, нормативно-правову базу та міжнародні екологічні стандарти, основні інструменти екологічного менеджменту та механізми екологічної відповідальності. За виконання програми модуля нараховується 20 год. (0,66 кредита).

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Генеральною асамблеєю ООН (вересень, 2015) визначено ряд пріоритетних напрямів, що слугують дороговказами для сучасних суспільств - Цілі сталого розвитку. Реалізація цих цілей, а саме- забезпечення здорового способу життя, освіти впродовж життя, адаптація до змін клімату, збереження екосистем океану та суходолу тощо – є необхідної умовою успішного сьогодення і майбутнього. Власне, модуль присвячено розкриттю Цілі 3-  деяких екологічних ризиків збереження здоров’я, притаманних Україні через  комплекс її природних умов та  внаслідок специфіки антропогенної діяльності, господарювання та споживання.  Серед аспектів, визначених у модулі – запобігання хворобам, викликаним радоновим забрудненням, ознайомлення зі значенням і роллю озонового шару задля існування життя, убезпечення від УФ-опромінення та контактів з приземним озоном.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Ознайомлення з нормативною базою та методичним забезпеченням, основним змістом предмета, очікуваними результатами навчання, формами навчальної діяльності та видами оцінювання. Учителі навчаться складати завдання різних видів відповідно до вікових особливостей учнів.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS