Зроблено порівняння змісту тематики воєнних небезпек у рекомендованих МОН модельних програмах інтегрованого курсу «Здоров’я. безпека та добробут» для 7-9 класів. Висвітлено рекомендації МОН та тенденції щодо вивчення воєнних небезпек. Пропонуються практичні рекомендації педагогам щодо навчання питанням воєнних небезпек та подолання їх наслідків.


Про дистанційний модуль -  

  • Запрошуємо на наш модуль!
Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Модуль призначено для допомоги вчителям у викладанні теми з пожежної безпеки. Важливість теми з пожежної безпеки пов’язана з тим, що саме пожежі є найпоширенішою надзвичайною ситуацією в Україні та багатьох інших країнах світу.

Модуль включає розкриття вимог Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової середньої освіти (соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь) та детальний порівняльний аналіз  чинних типових програм 1-2 та 3-4 класи, а також п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти які отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

У модулі окреслено основні змістові питання викладання пожежної безпеки у кожному класі від 1 до 6 задля забезпечення спірального розгортання даної тематики.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Модуль призначено для допомоги вчителям у розробці теми з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів у інтегрованому курсі «Здоров’я, безпека та добробут» для 5-го класу, «Основи здоров’я» для 6-9 класів та Захист України для 11 класів. Цей матеріал також може бути використаний учителями молодшої школи для підвищення рівня безпеки учнів 1-4 класів. Деякі аспекти даної теми не зайве обговорити з батьками.

Питання попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів включено робочими групами до оновлених програм з предметів «Захист України» та «Основи здоров’я». Відповідно ці питання рекомендується розглядати з учням у 5 класі в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут», а також з учнями 1-4 класів.

У модулі  висвітлено основну інформацію щодо  правил поводження при виявленні мін та предметів що можуть бути вибухонебезпечними. Наведено інформацію про деякі сучасні види мін, їх характеристики та зовнішній вигляд.

Модуль допоможе у створенні уроків  відповідної тематики, що в результаті повинно позитивно вплинути на безпеку у учнів, а опосередковано їх найближчого оточення.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

Модуль призначено для допомоги вчителям у обґрунтованому виборі модельної програми з інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» для 5-6 класів.

Важливість такого вибору пов’язана з необхідністю подальшого створення навчальної програми навчального закладу для якої модельна є базовою.

Модуль включає розкриття вимог Державного стандарту базової середньої освіти (соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь) та детальний порівняльний аналіз п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти які отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).

У модулі окреслено основні змістові відмінності модельних програм, розглянуто підходи авторів до формування  очікуваних результатів навчання, пропонованого змісту та видів начальної діяльності. Вказано на особливості модельних програм та шляхи реалізації авторами вимог Державного стандарту базової середньої освіти щодо соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі

Модуль допоможе у створенні навчальної програми закладу освіти.

Обсяг навчального часу: 30 годин / 1.0 ECTS

Даний модуль покликаний  допомогти  вчителям зробити обґрунтований попередній вибір модельної програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи», яка б краще відповідала  конкретним потребам, враховувала соціальні, природні, техногенні та регіональні особливості.

Модуль присвячено порівняльній оцінці п’яти чинних модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти. Всі ці програми отримали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795).  

Модуль містить інформацію про модельні програми, їх призначення та використання. Порівняльний аналіз включає аналіз обсягу, структури, змісту навчальних програм, додаткової інформації, використаної авторам програми літератури тощо. Модуль містить узагальнену інформацію, об’єднаний список літератури всіх програм тощо.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

Профілактична робота педагогів під час навчально-виховного процесу щодо попередження виникнення соціально небезпечних  хвороб. Ознайомлення освітян з досягненнями медицини щодо профілактики СНІДу.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS