Розкривається сутність інклюзивної освіти, говориться про основні функції, завдання, необхідні компетентності асистента, робиться наголос на необхідності налагодження співпраці з вчителем, батьками дітей з особливими потребами та способах підтримки позитивних взаємин в дитячому колективі.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS