Завдання, що поставлено в модулі: сфокусувати увагу на міжнародних документах з прав дитини; зосередитися на національному законодавстві з прав і свобод дитини з особливими освітніми потребами в площині реалізації міжнародних документів; акцентувати увагу на обговоренні філософських основ інклюзії, зокрема на проблемі формування толерантності в суспільстві; поширювати інформацію про нову філософію освіти, створюючи для цього необхідні умови інклюзивного навчання: поважати, захищати, забезпечувати.

Наслідком професійного зростання та розвитку професійних здібностей педагога закладу дошкільної освіти стане удосконалення його професійної компетентності, яку набуває слухач під час опрацювання модуля та виконання практичного завдання.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS