Організація та методичний супровідосвітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного та змішаного навчання; представлено інструкції та пам’ятки щодо адаптації та подачі навчального матеріалу. Описано важливі коректурні прийоми, які необхідно використовувати в процесі дистанційного навчання, виконання домашніх завдань з дітьми, які мають різні інтелектуальні можливості.

Представлено завдання та вправи, зазначено корисні онлайн-ресурси з визначеної теми.Розкрито методи і форми дистанційного та змішаного навчання, особливості психолого-педагогічного супроводу і соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS