У модулі йдеться про особливості організації навчального закладу, що орієнтується на інклюзивні цінності; розповідається про необхідні складові реалізації такого підходу: інклюзивну культуру, інклюзивну політику, інклюзивну практику. 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS