Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі дошкільного закладу: інструментарій для асистента вихователя

Пропонується ознайомитись з основними поняттями інклюзивної освіти; принципами та підходами в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами; роллю асистента вихователя в групі закладу дошкільної освіти; інструментарієм та моделями практичної корекційної діяльності. Розкрито важливість: взаємодії асистента та вихователя під час освітнього процесу; створення позитивної атмосфери в дитячому колективі; залучення до освітнього процесу батьків як рівноправних партнерів; створення індивідуальної програми розвитку дитини; реалізації командного підходу в освітньому процесі дітей.
Розглянуто засоби арт-терапевтичної педагогіки, як ефективної форми корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS