Ознайомлення з поняттям «гіпертонус», причинами виникнення, симптомами, типами; удосконалення компетентності педагогів щодо застосування методу кінезіотейпування в корекційно-розвитковій роботі з дітьми, а також отримання методичних рекомендації щодо організації ігрової активності дітей з гіпертонусом

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS