Навчально-змістовий модуль укладений на основі Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти "Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі" розробленої відповідно до сучасної державної освітньої політики щодо впровадження інклюзивного навчання, концепції Нової української школи та Стратегії реформування початкової освіти. Актуальність полягає в необхідності підготовки асистента вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі в контексті сучасного розуміння інклюзивної освіти, змін в українському законодавстві, виконання державою основних міжнародних зобов'язань.

Обсяг навчального часу: 60 годин / 2.0 ECTS