Навчальні модулі для вчителів природничо-математичних дисциплін

Практичний, проєктно-орієнтований модуль на тему: "STEM-проєкти на базі Arduino". Даний модуль розрахований  для вчителів, які роблять перші кроки в опануванні основ програмування Arduino. Розглянемо елементи електронного констуктора Arduino, середовище розробки Arduino IDE, зробимо декілька найпростіших STEM-проєктів на Arduino.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

У даному модулі ознайомимось із онлайн-інструментом European STEM School Label. Опануємо основні критерії викладання та планування STEM-освіти у навчальному закладі.

За допомогою онлайн платформи та  критеріїв організації роботи від STEM School Label представники шкіл:  

  • побудують власну STEM стратегію закладу освіти;
  • розроблять власний профіль школи, що працює у напрямку STEM; 
  • зможуть обмінюватися досвідом з  іншими закладами, що впроваджують STEM-освіту у навчальний процес;
  • отримають онлайн-інструмент самооцінки відповідно до критеріїв STEM-освіти та відзнаку для школи у вигляді рівня: компетентний, досвідчений або експерт.

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

      Абревіатура STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) перекладається як  наука, технології, інженерія, математика.

    У 2001 році акронім STEM був запропонований для позначення революційного тренду в освітній та професійній сферах науковцями Національного фонду Сполучених Штатів Америки. STEM підхід у навчанні є однією з необхідних та важливих складових для освіти зростаючого покоління в умовах зростаючих потреб суспільства.  Основний акцент робиться на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології. 

         Останнім часом у STEM-освіту активно включаються творчі, мистецькі дисципліни, об'єднані загальним терміном Arts. Дисциплінами-лідерами в Arts поки що є промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика. Мистецтва відкривають нові способи мислення, нові шляхи встановлення зв'язків. Єдність точної науки і гуманітарних підходів може підтримати інноваторів у сучасному складному світі. 

         У європейському науковому дискусі наголошується на важливості всіх дисциплін, тому STEAM – освіта (літера А – All - всі) поєднує використання міждисциплінарних підходів у поєднанні природничо-наукових з іншими навчальними предметами, які вивчаються у школі. Даний підхід активно розвиває творчу складову особистості та здатність критично мислити.

     

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

У даному модулі розглянемо перелік безкоштовних онлайн-сервісів для роботи з навчальними проектами та науково-дослідницькими роботами у шкільному курсі природничо-математичних дисциплін. 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS

      У даному модулі розглянемо питання, які стосуються викладання курсу "Інженерія" у школі. Ознайомимось із етапами роботи для створення інженерного проєкту. Подивимось відео із підбіркою шкільних інженерних проєктів, які можна робити із підручних засобів. Ознайомимось із методами використання 3D окулярів під час навчання. Познайомимось з одним із найбільш швидких шляхів ознайомлення із 3D друком - використання 3D ручки в освітньому процесі. Переглянемо корисні посилання до навчання з LEGO.

Обсяг навчального часу: 20 годин / 0.66 ECTS

У даному модулі розглянемо STEM підхід до навчання, який базується на інтегрованому підході з таких дисциплін: фізичні відкриття, науки про життя, науки про  Землю та космос,  інженерія. Опануємо основні етапи підготовки до STEM занять.

Запровадження  STEM занять у дитячому садку спрятиме гармонійному розвитку дошкільника. Діти зрозуміють оточуючий світ методом пізнання природи та явищ навколо. Вони зможуть сформулювати відповіді на такі запитання, як: «Що станеться, якщо сильніше натиснути або потягнути предмет? Як ростуть рослини і що необхідно їм для життя?» та багато інших.

           

Автор-укладач: Сапсай Ірина Вікторівна, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій, кандидат педагогічних наук

http://ippo.kubg.edu.ua/department/kafedry/kmpmot

Канали для консультацій:

адреса електронної пошти: i.khovan@kubg.edu.ua

 

Обсяг навчального часу: 10 годин / 0.33 ECTS